Sprida vidare

Såddverksamhet, kollegial kommunikation och kompetensspridning

En viktig del i vårt cross-overprojekt är att du berättar om dina nya erfarenheter och kunskaper för kollegor samt andra intresserade. Syftet är erfarenhetsspridning och att få andra intresserade av att själva börja göra det du gjort.

Därför ska du och din cross-over-partner ge exempel på minst ett nydramatiserat bokprat. Visa vad du lärt dig kring att använda rekvisita, dramatisera, skillnaden mellan att vara berättare, skådespelare eller ren boktipsare.

Gör på liknande sätt med de färdiga filmerna – visa minst en film och berätta om arbetet med manus, filmteknik, redigering. Ge tips, diskutera användning, på vad sätt kompletterar ett vanligt bokprat och filmade varandra?

Det är upp till var och en – enskilt eller tillsammans – att komma fram till det arbetssätt och upplägg som känns mest bekvämt inom de givna ramarna.

 _________________

Ur loggböcker:

Den åttonde flickan – Fortsättning följer i Ronneby kommun…………..

Ronnebys Crossover-projekt är nu i hamn och filmen är klar. Nu börjar uppföljningsarbetet! Jag kommer att – tillsammans med ungdomar som medverkat i projektet – besöka skolklasser under våren och visa den här filmen. Syftet är att ta reda på hur filmen uppfattas av elever i 12-14-årsåldern – den målgrupp som boken och filmen i första hand vänder sig till. Några av de frågor vi kommer att ställa är: 

 • Under vilken tidsperiod utspelar sig filmen?
 • Varför är ungdomarna likadant klädda?
 • Vad kan det vara för typ av plats som den åttonde flickan kommer till?

Sedan kommer vi självklart att fråga eleverna om de uppfattar filmen som spännande, kuslig, mystifierande… eller något annat. Och om de skulle vilja läsa boken… Självfallet tar vi också tillfället i akt att presentera författarinnan Monica Hughes och berätta lite grand om hennes övriga litterära produktion. De svar vi får kommer att få stor betydelse för våra framtida planer och strategier. / Calle, Ronneby

 ________________________________

Ny termin, nya tag och nya utmaningar! Svängsta bibliotek och Möllegårdens skol
På vår skola har vi de senaste åren satsat mycket på läsprojekt och böcker. Vi har haft årliga temadagar kring böcker och läsning, vi har haft läsveckor där hela skolan läst minst en halv timme varje dag och sedan redovisat/tipsat varandra på olika sätt. Förra året hade vi författarbesök i november av Mårten Melin och alla elever gjorde massor av arbete som förberedelse inför hans besök. I slutet av året fick alla åka till bokhandeln och hämta en egen önskebok eftersom vi var med i projektet En bok åt alla. Så var det dags för Bokjuryn med massa boktips, bokprat, röstning och slutligen så ett stort kalas där vi firade alla våra bokvinnare och läsande lever…

Under våren gjorde vi också ett bok- och filmprojekt med en F-2 klass som resulterade i bokpratsfilmer på nätet.

Nu ser vi fram emot ett år utan stora inplanerade projekt men med massor av elever som vill hitta på spännande saker!

Filma bokprat med 12- 13-åringar
Höstens första projekt blev därför naturligt. Vi ville testa att göra boktipsfilm med de äldre barnen. Vi hade ju provat med 8 och 9 åringar och haft så roligt. Nu ville vi se hur det skulle fungera med 12 och 13-åringar.

Eva-Charlotte plockade ihop lite titlar som vi presenterade för eleverna i år 6. Klassens lärare och Eva hade redan satt dem i fyra olika grupper med 4 elever i varje grupp. Varje grupp fick då 3 titlar att diskutera, argumentera och slutligen välja, komma överens om vilken de skulle läsa tillsammans. Varje grupp arbetade sedan under några tillfällen varje vecka med att läsa boken. De satt tillsammans och läste högt för varandra i form av en läsecirkel. Några grupper bestämde också att de skulle läsa hemma och hade gemensamma läxor. Under tiden de läste fick de i uppgift att stanna upp och prata om boken.

De hade fyra olika uppgifter i gruppen, fyra olika roller för att få liv i diskussionen. En i varje grupp var Cowboy Jim som samlade ihop och sammanfattade vad som hänt. En annan roll var Ture Sventon som skulle fundera över och diskutera varför det var som det var och som en detektiv ta reda på det de inte visste. Nicke Nyfiken hade som uppgift att ifrågasätta på ett nyfiket sätt och Spågumman Sibylla skulle försöka sia in i framtiden – hur ska det gå? Hur kommer det att bli?

Så här i efterhand kan vi se att de flesta grupperna spontant diskuterade och funderade över boken, bara en grupp behövde stödet att komma igång att prata och analysera. Vi blev vittne till många spännande boksamtal på vägen!

När så gruppen var klar med att läsa boken fick de börja skapa ett manus. Eleverna i klassen fick en lektion i hur man kan tänka när man skapar film och hur ett manus skall fungera. Vi såg film och diskuterade vad som är viktigt.

Grupperna formulerade sina manus och när de hade sina tankar klara så var det dags för filmning. Eva-Charlotte och jag stod för filmandet och den efterföljande redigeringen men eleverna var delaktiga och kom med synpunkter och idéer. De fick se filmerna innan de var klara och kunde diskutera ändringar och förbättringar.

Eleverna har tyckt att det var ett roligt projekt, de känner sig nöjda med sina filmer och flera är sugna på att filma fler gånger. Det har blivit naturligt att läsa de andra gruppernas böcker när de fått se deras filmer och diskussionerna fortsätter!

Eva kommer att använda sig av filmerna även i klass 4 och 5 för att boktipsa dem och med all säkerhet kommer de att bli sugna på att läsa böckerna!

Och ja… elever i de andra klasserna är också sugna på att göra boktipsfilmer… så vi har nog en hel del framför oss!
//Eva-Charlotte Warnefors och Eva Eriksson, Svängsta bibliotek och Möllegårdens skola

_________________________

Nytt och blandat från Cross Over i NN – stad

Såddverksamhet: X och jag har talat mycket om projektet på arbetsplatsträffar, bokombudsträffar mm. Jag planerar att filma Y på någon Sång- och sagaträff. Har dock inte hunnit dit ännu.

Glädjeämnen och problem: Har haft stora problem med programmet Pinnacle studio, men har löst dem efterhand med hjälp av Peter Milton och en rejäl dos envishet. Även kommunens IT-avdelning har varit behjälplig. T. ex kunde jag inte se Z:s film på min jobbdator, men då fick jag hjälp med nedladdning av ett nytt program VLC media player som funkade utmärkt.
Pinnacle verkar leva ett litet liv för sig själv, man vet inte från gång till annan om filerna ska öppnas inifrån programmet eller direkt där de är sparade.

Under sommaren fick jag en förfrågan om att göra några korta filmer till Å vilket jag har gjort. De handlar om läsplattor och ska användas i ett seminarium i höst. Det gav mig en massa nyttig träning och nya funderingar kring hur man kan använda sina filmer.

Jag kommer att lägga ut två eller möjligen tre av filmerna, men behöver först de medverkandes tillåtelse.

Eftersom X:s mamma gick bort för inte så länge sedan och X har varit sjukskriven en hel del i samband med detta, både före och efter har vi inte hunnit göra särskilt mycket tillsammans. Vi har dock resonerat lite om att filma från bokombudsträffarna också, alla bokombuden i Ä / Ö ska driva ett läsfrämjandeprojekt, och det vore roligt att dokumentera detta med hjälp av film.

___________________
Då har sommaren gått och man har fått lite perspektiv till allt strulet med filmandet under våren. Ett nytt projekt väntar med nya utmaningar, problem och glädjeämnen. Vi kommer att få en nystart med nya datorer och utbildningstillfällen i filmredigering i programmet Adobe Premier Elements. På sätt och vis blir det som att börja om från början, men ändå inte. Nu har vi ju erfarenheter och kunskaper med oss som vi inte hade innan. Vi vet vad som kan gå fel, vad vi ska fråga om och vi har varit kloka nog att se till att det kommer att finnas någon vi kan vända oss till när vi sitter där och har kört fast. Att få en riktig utbildning i filmande och en grundlig utbildning i det program vi inte behärskade innan, känns underbart, liksom att få sprillans nya datorer med kapacitet för filmredigering. Efter denna insats borde det mesta av vårt tidigare ”teknikstrul” vara löst, eller åtminstone reduceras kraftigt.

Vad som var problemet för oss, var väl helt enkelt att vi inte hade rätt utrustning och tillräcklig utbildning. Jag tycker att cross-over projektet är en jättebra idé, men man kanske skulle ha ett lite annorlunda upplägg. Varför måste varje bibliotekarie samarbeta med en pedagog? Det kan vara svårt att få ihop den biten med tider och annat. Om två bibliotekarier istället jobbar tillsammans, så hade man inte behövt koncentrera så stor del av cross over-träffarna till bokprat och dramaturgi, även om dessa delar också var bra och intressanta. Men då skulle man kunnat ägna mer tid åt att lära sig grunderna i filmande och filmredigering.

Vi hade nog behövt göra fler filmer där vi hade en lärare att fråga, under hela processen. Någon form av kurslitteratur där det stod svart på vitt hur man går till väga, hade också varit bra. Nu fick man bara en snabbgenomgång och sedan skulle man sätta igång. Om tanken nu var att det skulle bli en riktig film, och inte bara ett filmat bokprat.

_________________
Från en pedagogs vinkel
Är tillbaka efter ett tags bortavaro på grund av en dålig disk i ryggen. Svårigheten för X och mig är lite att vi inte tillhör samma förvaltning och att jag inte riktigt vet var ”min tid” skall tas ifrån.

Jag jobbar mina timmar i barngruppen och lägger in en massa läsfrämjande i mitt arbete på förskolan. Däremot blir det inte mycket filmat eftersom jag inte får filma mina barn i gruppen på grund av sekretessen. Jag kan berätta om mitt arbete men att visa det med film är svårt.
Jag har lärt mig en massa i detta projektet men vet inte riktigt hur det ska synliggöras på Internet….
Ska prata med X om hur vi ska göra. / Förskolepedagog

__________________
Crossover – goes over the top, en rapport från Lessebo

Bokprat sker regelbundet hela tiden både för de yngre barnen men också de äldre högstadieungdomarna. Ibland är det många grupper under en kort period och sedan blir det lite stiltje. Både ungdomarna och jag själv märker skillnad när bokpratet tar en mer dramatiserad form. Jag märker att intresset för böckerna jag pratat om blir större men även intresset i övrigt påverkas. De blir nyfikna och ställer mer frågor även kring de andra böckerna i biblioteket. Kommentarer man får är att ”det dramatiserade bokpratet var mer spännande och gjorde en mer sugen på att läsa”.

Idéer och vilja kontra motvillig teknik och tid
Filmningen har gått lite segare – inte för att idéerna saknas utan snarare tiden och tekniken.  Många gånger vill man mer än vad som det finns möjligheter till. Men nu ska det börja släppa så smått och inom kort kommer två filmer från Lessebo att läggas upp på youtube.

Filmade boktips som Elevens val – samarbete med elever, pedagoger, bibliotek
Nu kommer vi till ”over the top”-delen. Det är nämligen så att Crossover kommer att breddas och utvecklas till ett elevens val-ämne på vår högstadieskola här i kommun. Vi kommer bilda ett team med lärare från svenska, bilden och så jag på biblioteket. Eleverna kommer att få introduktion i hur man skriver manus, tips på filmning, redigering och hur ett spännande bokprat läggs upp. Sedan kommer eleverna att få göra egna bokpratsfilmer i grupp som kan visas på skolan, biblioteket och internet.

Det här är  något som vi ser framemot och det ska bli jätteroligt att arbeta med ungdomarna kring hur man kan locka till läsning. 

Filmer med sagor på olika modersmål
När jag berättat om Crossover för övriga från personalgruppen har det kommit fram idéer kring att film skulle kunna vara ett bra sätt att få igång i ett samarbete mellan kommunens SFI-klasser och förskolorna. SFI-eleverna skulle kunna läsa sagor på sina modersmål samtidigt som de filmas och filmerna skulle sedan kunna användas i förskolornas verksamhet. På så sätt får förskolorna ett stöd i arbetet med barnen som har annat modersmål än svenska. Det här är just nu på planeringsstadiet men både förskolan vi pratat med och SFI-lärare är positiva till samarbetet.

//Cecilia Ungerbäck-Smith, Barn- & ungdomsbibliotekarie, Lessebo kommun

Mer från Lessebo
Förra terminen tittade vi på en del filmatiserade bokprat på you tube. Cecilia och jag gjorde också en del filmer där vi själva medverkade, men kände oss inte speciellt nöjda med vår insats som aktörer. I min roll som lärare ville jag heller inte att de här filmerna skulle ligga ute på you tube.

Cecilia och jag har träffats ett par gånger och gjort ett par filmer, den här gången enbart med inspelade röster med bilder och klipp från böckerna och internet. Det kändes mer bekvämt eftersom vår målgrupp är elever i åldern 12-16 år.

Nu har vi en ny vinkling på projektet. På skolan har alla elever elevens val 120 min/vecka. Flera elever är intresserade av film och tanken är att få dem att filmatisera bokprat. I vår innergård finns en storbildsteve uppsatt på väggen och då kan man projicera filmerna där och de kan få sina kompisar intresserade av böckerna. Vill de kan de göra filmer för yngre barn och skicka över filmerna till förskolor eller F-6 skolor i kommunen. Förhoppningsvis kan vi så nya frön och projektet kan leva vidare, om än i något förändrad tappning. // Viktoria Emvall, Lessebo

_______________________________________________

Med unga i historisk miljö – filmarbete i Ronneby-trakten

Vi kommer att göra en annorlunda film. Den kommer att spelas in på en anrik gammal herrgård i Blekinge – Göholms gård med anor från 1700-talet. Vi har fått specialtillstånd att filma i och omkring gården (gården är normalt stängd för allmänheten). Skådespelare i filmen kommer att vara ungdomar i 15-17-årsåldern. Ungdomar kommer också att få möjlighet att tycka till och ge synpunkter när det gäller själva redigeringen av filmen.

Den bok vi på detta sätt vill presentera – eller rättare sagt gestalta – är boken ”Den åttonde flickan” av Monica Hughes. Boken utspelar sig på en internatskola i Skottland under andra världskriget och är en mycket spännande berättelse.

Själva inspelningen av filmen kommer att gå av stapeln i mitten av oktober. Vi arbetar just nu med förberedelserna. Manusarbetet är i stort sett klart.

Stimulerande samarbeten

Vi samarbetar med Kulturpedagogiskt Centrum här i Ronneby och Estetiska programmet på Knut Hahnsskolan.

Både Margareta och jag upplever det här som väldigt stimulerande. Vi får möjlighet att knyta kontakter som vi tidigare inte haft – med unga skådespelare, lärare och elever på Knut Hahnsskolan, dramapedagoger på Kulturpedagogiskt Centrum med flera.
Och vi får möjlighet att gestalta en ungdomsbok av en internationellt välkänd författare i en genuint historisk miljö – internatskolan i boken är nämligen egentligen ett gammalt ombyggt slott…
// Carl-Gustaf Hansson, Ronneby
___________________________

Vanliga bokprat eller filmade bokprat?

Visning av bokpratsfilm 11/5
Det strulade jättemycket när vi skulle redigera vår film och på något oförklarligt vis kunde vi bara göra sista delen av filmen. Denna visades för klass 4-6. Innan filmen frågade jag om vad de tycker om de ”vanliga” bokprat jag brukar ha för dem. De tyckte att de brukar vara bra. Sedan berättade jag lite om projektet och de fick se bokpratsfilmen. Jag frågade vad de tyckte om den och de svarade att den var bra men de tyckte att filmen var kort. På frågan vilket de tyckte var bäst mina ”vanliga” bokprat eller filmen så svarade ungefär hälften att de ”vanliga” var bättre. Flera ville läsa boken som filmen handlade om efteråt. 

En andra visning av bokpratsfilm 20/5
Efter ett försök till med den ofärdiga filmen så lyckades vi äntligen göra filmen helt färdig, jag visade då den för en annan klass 4-6. De fick samma frågor som den förra klassen och här tyckte alla att filmen var bättre och roligare än ett ”vanligt bokprat” De tyckte om att ha bilder att titta på istället för att se bara mig som pratar vid ett ”vanligt” bokprat.

Efteråt
Mina tankar efteråt var att eftersom många i den andra klassen läser dåligt så kan kanske  bokpratsfilmer vara ett bra sätt att få dem att bli mer intresserade av läsning. Båda klasserna tyckte det var spännande att se på film, de gillade att ha någonting att titta på och det hände mycket i filmen.  Jag tror de kände sig utvalda och att de tyckte det var roligt med något nytt. Tyvärr tog filmen alldeles för lång tid att göra och jag kommer nog att försöka hitta ett enklare sätt, kanske med stillbilder, tal och musik till nästa gång.

_______________________

Såddverksamhet i Cross-overs anda i Södermöre, Kalmar
BOKCIRKEL
Bakgrund och syfte
Våren 2009, med tankarna från projektet Cross-Over i bagaget, startade jag tillsammans med en kollega en BOKCIRKEL, riktad till förskollärare i Södermöre kommundel. I förskolans uppdrag ligger att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.

Södermöre kommundel har, enligt Kalmar kommuns senaste Välfärdsbokslut, en förhållandevis stor andel hushåll med låg socioekonomisk status. Inom läs- och skrivforskningen talar man om en stark korrelation mellan socioekonomisk status, tillgång till skrift, frekvens av läs- och talrelaterade aktiviteter och språklig kompetens. Tillhörighet i en låg socioekonomisk status medför ofta ett sämre utvecklat ordförråd. Forskningsresultat pekar på att det finns en stark korrelation mellan ett välutvecklat ordförråd och god läsförståelse. Barn som inleder skolstarten med ett begränsat ordförråd halkar ohjälpligt efter i läsutvecklingen. Vi vet också att bara 25 % av befolkningen i Södermöre har en eftergymnasial utbildning.

Vår insats riktar sig mot förskolans personal för att de i sitt arbete ska inspireras till att på ett planerat, strukturerat och organiserat sätt arbeta med boken och berättande, som ett redskap i sitt arbete med små barn för att om möjligt kunna kompensera de barn som vi vet behöver få boklig spis. Syftet med BOKCIRKELN är att stötta pedagogerna i detta arbete.

Ramar och struktur
Två träffar per termin planeras för två grupp läsåret 2009-2010 – sammanlagt åtta träffar

 • Träffarna leds av mig och min kollega och vi står för forskningsanknytning och teori kring läsning, men våra samtal i gruppen bygger på att vi alla delar med oss av våra erfarenheter och upplevelser kring böcker och läsande på förskolan.
 • Vi tar också hjälp av kompetenta kolleger på biblioteken; Ann-Catrine Johansson, bibliotekarie här på Södermörebiblioteket berättar lite spännande nytt om barnbokens historia under två träffar; Helena Magnusson, bibliotekarie från huvudbiblioteket, håller en inspirerande och mysig ”Bokstund” i trevlig miljö (a’ la Cross –Over) vid två tillfällen.
  Våra bibliotekarier servar oss dessutom med väl anpassade bokkassar till alla avdelningar
 • Alla deltagare, en pedagog från varje avdelning på våra fem förskoleenheter, har under hela bokcirkeln i uppgift att dels läsa angivna kapitel ur boken Bilderbokens mångfald och möjligheter av Agneta Edwards, dels föra loggbok där de särskilt uppmärksammar och reflekterar över hur de själva valt att använder bilderboken på förskolan. Vad gör de – Hur gör de och Varför ?

Dessutom får deltagarna specifika uppgifter knutna till varje nytt kapitel vi läser. T.ex; 

 • Fundera över följande frågor;  Hur många böcker äger förskolan? Var förvaras de? I vilket skick är de?Var finns böckerna på avdelningen? Syns de? Är de tillgängliga för alla barn? Hur hanterar vuxna och barn böckerna? Hur lär man barn att vara rädda om böckerna? Räkna antal böcker lästa under en dag/vecka! Vilka böcker läser vi? För vilka barn läser vi? Vilka frågar själva? Vilka frågar aldrig? Metodiska ”grepp” som fungerat bra/mindre bra? Barns kommentarer om lästa böcker …
 • Prova att ge barnen egna upplevelserika BOK- stunder; bygg upp en inspirerande sago/läsmiljö – skapa läsrutiner med spänning och magi. Anpassa efter den egna barngruppens och lokalens förutsättningar.
 • Prova att hålla planerade Boksamtal med inspiration från Aidan Chambers tankar. Tänk på hur du ska föra samtalet vidare – vilka frågor är OK att ställa – hur avsluta på ett bra sätt och ta vara på det som kom fram i samtalet. 
 • Läs tillsammans med barnen de böcker Du fått i Bok-kassen från biblioteket Dokumentera barnens och Dina upplevelser kring böckerna i text och bild. Ta med dokumentationen till vår träff så reflekterar vi tillsammans. 
 • Fundera över Din egen barndoms böcker. Finns det någon speciell bok som har berört Dig på ett särskilt sätt? Ta gärna med Dig boken och berätta kort för oss andra.

Efter en intensiv och mycket givande hösttermin 2010 uttrycker de deltagande förskollärarna sig mycket positivt i sin utvärdering av BOKCIRKELN, de vill gärna fortsätta prata och arbeta med BOKEN som tema. Vi planerar därför ytterligare två träffar – en våren 2010 och en hösten 2010. Syftet är dels att följa upp hur förskollärarna arbetat vidare på sina respektive förskolor, dels att ge dem alla fortsatt stöd och inspiration till att utveckla sin egen förmåga att använda BOKEN och BERÄTTANDE som redskap i verksamheten. Vi använder oss nu av boken Magiska fingrar – Sagostunder för dagens barn av Anna Falk och Christina Möller, ett tips av en av våra bibliotekarier.

Deltagarna får nu följande uppgift;

 • Välj bland de presenterade temana ett som Du vill arbeta med tillsammans med din barngrupp under vårterminen 2010 (t.ex. Monster, Kalas, Kroppen, Sagoväsen)
 • Ta med dig det Bokpaket som tillhör ”Ditt” tema till förskolan – komplettera gärna med egna idéer om böcker, sånger och ramsor
 • Läs, reflektera, planera, förbered och slutligen genomför en inspirerande ”Sagostund” med det tema Du valt, gärna flera gånger och för flera barngrupper
 • Dokumentera Ditt arbete och ”Sagostunden” i text, bild, eller på annat sätt. Denna dokumentation ska redovisas vid vår träff hösten 2010 och då reflekterar vi tillsammans i gruppen över era olika arbeten

Jag erbjöd mig också att komma ut till förskolorna och filma deras ”Sagostunder”, vilket ett antal har nappat på . Filmerna har jag sedan bränt ner på DVD-skivor till var och en, för att visa i helgrupp när vi träffas i höst. Många har upplevt det som jobbigt att se sig själv på film, men samtidigt mycket lärorikt. Man ser en del som man vill ändra på, men också saker som man gör bra!

BERÄTTAR –TEMA PÅ SPRÅKVERKSTADEN

Bakgrund och syfte
Verksamheten på Språkverkstaden riktar sig till pedagoger i förskola och skola i Kalmar kommun och är en samverkan mellan Barn-och-Ungdomsförvaltningen, Kultur-och-Fritidsförvaltningen och Södermöre kommundel. Då vi ser att våra barn/elever ibland är svåra att locka till egen läsning av en bok, att de får lite av högläsning och berättande i hem och förskola/skola och att de får allt svårare med läsförståelsen av de texter de läser, vill vi slå ett slag för BOKEN och BERÄTTANDE på Språkverkstaden. Vi vill på så många sätt vi kan visa på lusten och glädjen i att läsa böcker, lyssna till berättande och själv berätta! I detta tema kommer vi att använda oss av bl.a. det vi fått till oss via Cross-Over.

Temats innehåll
Under hösten 2010 har vi planerat in ett antal träffar på Språkverkstaden;

 • Första veckan i september blir det ”happening” runt BERÄTTANDE. Vi kommer att diskutera runt frågorna Varför? Vad? och Hur? berättar man … Vi delar med oss av pedagogiska knep och tipsar om böcker efter inspiration från Berättarfestivalen i Ljungby som vi själva besökte i våras. 
  Målgrupp – fritidpedagoger
 • I september presenterar också jag och min kollega i Södermöre ”axplock” ur vår bokcirkel för att dela med oss av våra erfarenheter och förhoppningsvis locka till bildandet av nya bokcirklar runt BOK och BERÄTTANDE i andra delar av  kommunen.     Målgrupp – förskolans pedagoger
 • I oktober kommer Helena, Anna, Eva G och jag själv att berätta om vårt Cross-over-projekt. Vi bokpratar, visar filmer, delar med oss av våra erfarenheter och diskuterar runt hur pedagogerna själva skulle kunna bokprata. 
  Målgrupp – lärare i år 4-9
 • I november bjuds bokförlaget NYPON in, som vänder sig till elever med lässvårigheter. De presenterar lättläst litteratur för våra äldre elever.                Målgrupp – lärare i år 4-9.

Vårterminen 2011 fortsätter temat BERÄTTANDE – men innehållet är ännu inte helt klart …
Vi hoppas naturligtvis också att höstens tematräffar ska leda till att intresse väcks ute på våra förskolor och skolor för fler bokcirklar och önskemål om många ”bokprat” ute i verksamheterna. Dessutom har vi i ”Cross-over-gänget” redan i vår lagt in våra tidigare producerade bokprats-filmer på Språkverkstadens hemsida, tillsammans med en länk till Cross-over-projektet, för att alla i kommunen ska kunna ta del av det vi lärt oss!
Sammanställt och nedskrivet av; Eva-Maria Emilsson-Rütting, Specialpedagog
________________________________ 

Såddverksamhet Svängsta

Eva-Charlotte har träffat personal på samrådsmöte för att berätta om vårt cross-over projekt och jag har informerat pedagoger på vår skola. Vi har planer på att besöka ännu en samrådsgrupp och att på olika sätt informera flera pedagoger på andra skolor. Vi länkar våra filmer till kommunens hemsida och där lägger vi även text och foton som vi hoppas kan fungera som inspiration för andra pedagoger!

Boktipsfilmer som metod för boksamtal och läsfrämjande

Att göra boktipsfilmer är spännande, men bara ett sätt av många att nå ut med tips och inspiration. Jag känner personligen att den största vinsten är för de barn som varit med och gjort filmen, de har fått möjlighet att diskutera boken innehåll, reflektera och diskutera. Detta arbete är absolut läsfrämjande och framförallt en god träning för barnen att diskutera böcker och att öva sig på att förstå innehåll och sammanhang. Helt enkelt ett sätt att föra boksamtal.

Crossover-projektet har varit en mycket spännande fortbildning och jag är mycket nöjd med den. Som jag tidigare nämnt uppskattar jag gruppens variation med människor med olika yrkesroller och med olika arbetssituation men med samma intresse! För mig och Eva-Charlotte var Cross-over startskottet för ett gott samarbete som vi tror och hoppas kommer att fortsätta.

Filmandet i all ära, men att lyfta bokprat har ju faktiskt varit det centrala i projektet och det har varit en kick för mig… som pedagog och ansvarig för ett skolbibliotek är det svårt att få tiden att räcka till och man måste hela tiden göra trista prioriteringar. Under projekttiden har jag prioriterat bokpraten ännu mer än innan och det gillar jag, skolans elever och personal precis lika mycket! Jag känner mig nu påfylld med nya idéer att prova till hösten och ser fram emot slutkonferensen i november då vi alla ses igen.

Maj 2010
Eva Eriksson, Möllegårdens skola, Svängsta

Crossover – Österslättskolan, Karlshamn

Vi lägger nu upp en strategi för att nå Österslättskolan (högstadium) i Karlshamn med våra kunskaper i att dramatisera och filmatisera ett bokprat. Jag (Lena Engkjaer) har under två koncentrerade tillfällen ”lärt ut” och förmedlat tankar, idéer och kunskaper från Crossover-projektet till Anna.

Vi kör igång under höstterminen med ett samarbete med några svensklärare på Österslättskolan. Vår tanke är att först informera lärarna och föreslå ett arbetssätt (samma som jag och John använt på Norrevångskolan). Detta innebär att eleverna delas in i smågrupper om 5 – 6 i varje grupp och så får de läsa en bok (samma för alla) och dramatisera boken och filma. Cirka två dramatiserar och de andra två filmar och omvänt, så att alla får prova på att stå framför och bakom kameran. De som vill redigera får det uppdraget. Vi vuxna hjälper förstås till och sprider våra kunskaper från Crossover-tillfällena vid alla momenten samt hjälper till med tekniken.

Efter att såddverksamheten på Österslättskolan är avklarad under höstterminen är vår tanke att gå vidare med låg- och mellanstadieskolorna i Karlshamn, förutom Möllegårdens skola som Eva Eriksson och Eva-Charlotte Warnefors bearbetar.

Lena Engkjaer – Anna Andreasen ( ny samarbetspartner, Österslättskolan, skolbiblioteket)

_______________________________

Projekt Digitala boktips, Växjö kommun 2010

Bakgrund
Växjö kommun har proklamerat 2010 som mångfaldsår och under perioden 2010-2014  ska mångfaldens fördelar tas tillvara och utvecklas. Kommunens biblioteksplan 2007 – 2010 syftar till att utveckla en sammanhållen biblioteksverksamhet som tillgodoser medborgarnas behov under livets alla faser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt barn och ungdomar. Personer med funktionshinder samt invandrare utgör prioriterade målgrupper. 

Syfte
Att med hjälp av digital teknik nå barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk i åldern 6-15 år och i förlängningen även deras föräldrar. 

Under året kommer Växjö att ta emot ett hundratal flyktingfamiljer, där föräldrarna oftast är lågutbildade eller analfabeter. En viktig integrationsfråga är språket. Tanken är att biblioteket ska bli den mötesplats där man på olika sätt hittar berättelser både på svenska och hemspråket.

Mål
Biblioteket möter barnen i den medievärld de rör sig i och med de sociala verktyg de använder. Barnfamiljer upptäcker biblioteket som en välkomnande mötesplats med många möjligheter, allt för att stärka språkutvecklingen i det egna språket och i svenska. Barn och föräldrar får gemensamma kulturupplevelser, som ger kunskap om och känsla för det omkringliggande samhället.

Hemspråket och den egna kulturen utvecklas och får högre status i samarbetet med bibliotekspersonalen samtidigt som vår förståelse för andra kulturer ökar. 5 – 10 % av det sökta litteraturstödet används till att stärka bokbestånden på de utvalda språken.

Samverkanspartners

Projektet börjar som en del av det kommunala sysselsättningsprojektet Växjösommar, som vänder sig till ungdomar 16-20 år. I samråd med kommunens skolförvaltning och flyktingmottagning prioriteras två språkområden. Språkgruppernas föreningar, modersmålslärare samt SFI-lärare kontaktas. Kontakt hålls också med kommunens mångfaldssamordnare, Öppna kanalen och med Cross over projektet.

Metoden som utvecklas
För att nå barn till flyktingar, asylsökande och invandrare skapas i första hand en bank av digitala boktips på svenska samt två främmande språk, i andra hand kort, enkel information om vad biblioteket erbjuder. Genom barnen når biblioteket även föräldrarna.  

Banken av digitala boktips blir en fortsättning och en fördjupning av länsbibliotek Sydosts projekt ”Nya medel – nya möjligheter: Läsfrämjande cross over”.  https://crossoverbokprat.wordpress.com/filmer/

I Cross over projektet har tre bibliotekarier från Växjö arbetat med att dramatisera bokprat och att använda digital videokamera för att filma och producera bokprat. Fördjupningen ger bibliotekarierna en möjlighet att befästa sin kunskap, föra den vidare ut i organisationen och nå nya grupper.

Idag erbjuder biblioteket medier på såväl lättläst svenska som på andra språk, en programverksamhet, som på olika vis främjar andra kulturers uttryckssätt. Tanken är att språkgruppernas föreningar, modersmålslärare och SFI-lärare ska bli förtrogna med bibliotekets utbud och sprida kunskapen till de aktuella grupperna.

Möjlighet till delaktighet
Skolungdomar i Växjösommar får till uppgift att tillsammans med projektbibliotekarierna välja litteratur till boktips, i första hand från egna språkområdet.

När projektet startar bjuds ungdomarna/representanter för invandrarföreningarna in för att dramatisera och filma, förse boktipsen med en ljudfil/textremsa på annat språk än svenska. 

Tipsen läggs ut på bibliotekets hemsida och presenteras för de aktuella målgrupperna med hjälp av modersmålslärare, SFI-lärare och invandrarföreningar.

2010-03-30
_______________________________

Pedagogmöte  Borgholms bibliotek, Barnavdelningen

När: 6 oktober 2009 klockan 19.00 

Hur: Lina och Mari informerar, Åsa och Helen berättar om rekvisita i samband med bokprat. Vi talar om och kring filmande av bokprat i samband med att vi visar filmerna från Crossover-projektet. Lina bokpratar kring Godbitar-utställningen från Btj samt mingel med ”tugg”.

Inbjudan: Skickas ut till varje enskild lärare via mail plus genom rektorer, pappersexemplar placeras i lärarrum.

Målgrupp: Lärare och pedagoger från F-9.

Syfte: Att upplysa och trycka på vikten av läsning och böcker i skolan. Att marknadsföra biblioteket. Erbjuda en annorlunda visning av Godbitar-utställningen. Ge stöd för pedagoger att själva bokprata och presentera böcker på olika sätt. Försöka bidra till nya lässtimulerande grepp att använda tillsammans med eleverna. Samt att marknadsföra och sprida Crossover-projektet som en möjlighet att utveckla bokpratet och läsglädjen.

Genomförande: Kvällen inleddes med att vi hälsade välkomna och Mari höll en kort presentation om Crossover-projektet.

Därefter visades olika sätt att föra loggbok över sina läserfarenheter, som exempel visade Lina sin loggbok (en stängd blogg). Vi hade en diskussion om olika alternativ för loggar, somliga berättade om pärmsystem, anteckningsböcker, röriga papper och organiserade huvuden.

Vi visade också några olika boktipssidor på nätet som inspiration.

Åsa och Helen visade på rekvisitans roll i bokprat. Hur detta kan engagera och skapa/stärka intresset.

Vi visade filmerna som vi gjort i Crossover-projektet. Och pratade om olika möjligheter att utveckla projektet.

Bokprat, ett urval böcker från utställningen presenterades närmare av Lina. Därefter inbjöds de att själva titta på utställningen i konst- och musikrummet. Lina fanns där för tips.

Vi ställde upp fåtöljer, soffor och småbord i barnavdelningen, riktning Hcf, där vi hade skärmen på vilken filmer och länktips visades. Under evenemanget bjöd vi på fika, ostbricka, cider, kaffe och kakor.

Mål: Att få lärare och pedagoger att mer aktivt använda biblioteket både för egen skull (i fortbildningssyfte) men också i undervisningen. Och att bidra till nya sätt att aktivt arbeta med läsning i skolan. Visa på hur de själva kan presentera böcker för att stimulera till läsning. – och för att stärka pedagogerna i arbetet med bokprat, ge tips och självförtroende! Att marknadsföra Cross-overprojektet med förhoppning om att sprida idéerna.

Reflektion i efterhand: Kort efter mötet var en lärare (särskild undervisningsgrupp för 6-9) redan igång med arbetet att filma. Hon låter killar i gruppen välja, läsa och filma bilderböcker som sedan ska visas för en förskolegrupp. Ett fint frö och ett bra sätt att skapa mening. Flera andra lärare ute på skolorna har också visat intresse för att ta del i detta och att överhuvudtaget arbeta mer med film.

I övrigt fick vi god respons på hela konceptet med att vi själva gjorde ett urval och bokprat av Godbitar-utställningen, samt för att vi varit måna om att skapa en mysig stämning.  

Framtiden: Med hopp om att denna mötesform med pedagogerna ska bli återkomma, och på så vis nå fler pedagoger samt att det också ska kunna utvecklas till en ny målgrupp, föräldrarna. Och gällande Crossover, att projektet kommer att slå rot och att kameror på skola och bibliotek ska gå varma.

__________________________________________

Crossover – Sprida vidare i Nybro

Målgrupp

 • Barn och skolagruppen på Nybro Bibliotek. I denna grupp ingår bibliotekarier och assistenter som jobbar på skolbibliotek och skolturerna med bokbussen. Genom att nå dessa så täcker vi in barn och ungdomar i Nybro ur bibliotekssynpunkt.
 • Pedagogerna, genom att använda oss av våra årliga litteraturgenomgångar så når vi stora delar av lärarkåren i Nybro kommun. 

Syfte

 • Sprida ”boktipsarkonsten” och därmed förhoppningsvis läsglädje.
 • Ge verktyg och visa på olika sätt att arbeta med litteratur.
 • Sprida engagemang och känslan av att detta kan alla göra.

När

 • Barn och skolagruppens majmöte.
 • På höstens årliga litteraturgenomgångar.

Tänkt genomförande

 • Inleder med ett dramatiserat bokprat och visar sedan på olika sätt att väcka intresse. Vi kommer exempelvis ta upp rekvisita, dramaturgi, ljud och röstens användning.
 • Tipsa om olika boksidor, till exempel vår egen Biblanbloggen samt visa boktipsfilm och var fler finns att hitta.
 • Litteraturgenomgång där vissa böcker är ”crossover-ade”.

Fortsättning

 • Vi önskar att få fram ett samarbeta med pedagoger där elever får vara med och filma egna boktips.
 • Vi önskar stärka pedagogerna i sitt lässpridande arbete.

För genomförandet står

Sofie Olsson och Malin Wadin, Nybro bibliotek, 2010

Annonser

9 Responses to Sprida vidare

 1. Malin Wadin says:

  Det låter verkligen som en trevlig kväll som också fick en fortsättning genom filmprojektet i undervisningsgruppen 6-9 som spelar in bilderböcker. Bra jobbat!

 2. Pingback: Crossover – dramatiserade och filmade bokprat med mera « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

 3. Pingback: Svängsta sprider cross-over « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

 4. Pingback: Cross over fortsätter och fördjupas i Växjö « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

 5. Pingback: Cross-over fortsätter och fördjupas i Växjö « Bibliotek25

 6. Pingback: Sprida vidare och såddverksamhet – fler goda exempel « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

 7. Pingback: Reflektioner kring vanliga boktips och filmade « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

 8. Pingback: Med unga i historisk miljö – filmarbete i Ronneby-trakten « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

 9. Pingback: Cross-over goes over the top i Lessebo « Crossover – bokprat och läsfrämjande 2.0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: