Presentationer från Cross-over-dagen 10 november i Växjö

Nu finns presentationerna av Tone Lunden, från Älvdalen – Karin, Ingela, Tove, samt Katarina Dorbell här på bloggen. Gå till ”konferenssidan” så hittar du allt där. Mer material är på väg.

Annonser

Läsfrämjande Crossover i backspegeln: nu börjar skörden

Det här projektet började vi prata om och förbereda våren 2008. Blev det som vi trott och tänkt? Inte överraskande är svaret nej. Blev det vad vi hoppats? Ja, och mer än så.

Barnbibliotekarier och pedagoger samverkar
45 personer från 15 kommuner (Blekinge, Kronoberg och Kalmar) var med från början. Ett inte oväsentligt skäl till att så många deltog var antagligen de subventioner till kamerainköp som erbjöds inom ramarna för projektet.

Under resans gång har skaran decimerats något. Orsakerna var bland annat graviditetsledigheter, sjukdom, att man fått ny tjänst eller blivit övertalig. Någon upptäckte också att man gett sig in i något man inte ville eller kunde fullfölja.

”Bloggen”Cross-over redovisar
Om det som hände och vad som gjorts kan man läsa på bloggens olika avsnitt. Den är projektets samlingsplats för information och utgör även själva redovisningen. Här vill vi i stället ge några korta summerande reflektioner om det överraskande och det förväntade, om sådant som var positivt eller negativt.

Att filma
Helt klart hade vi inte förutsett problemen med filmtekniken tillräckligt. För problem blev det för flera och på många olika sätt och av många olika anledningar. I början av år två fick deltagarna därför extra utbildningar, ”Bonusdagar” i ämnet. Utdragen ur de loggböcker som publicerats ger en god bild av processen.

Att få tiden att räcka till
Inte helt överraskande upplevde många svårigheter med att få tiden att räcka till. Ibland var väl inte förankringen och förståelsen för projektet vad den borde vara på hemmaplan – detta trots att chefer/rektorer före projektet tagit del av och accepterat en överenskommelse om vad ett deltagande innebar och förutsättningarna för det.

Pedagogernas situation
Det var heller inte alltid lätt för samverkande kollegor från olika förvaltningar att praktiskt få ihop tider för gemensamt arbete, vilket återspeglas i flera loggboksutdrag. Även om det hos projektledningen fanns en medvetenhet om detta från början, borde vi funderat mer över pedagogernas ingång i projektet och tagit upp deras situation i klassrummet och i skolan.

Roligt och proffsigt
Härligt att se var den fina, prestigelösa och bjudande stämning som redan från början kom att prägla de tre projektgrupperna. Här blev det uppenbart hur många av deltagarna utvecklades och växte, hur säkerheten, tryggheten och självförtroendet gradvis ökade och den eventuella rädslan att uppträda inför publik försvann. Bokpresentationerna fick professionalism och tyngd, men det var hela tiden avslappnat – och roligt. Det parvisa samarbetet mellan olika yrkesgrupper och kompetenser blev, som vi trott och hoppats, positivt och gav rik frukt. Allt detta, återigen, finns väl dokumenterat i loggböckerna.

Skörden
Och så förstås de ca 40 – talet filmer som när detta skrivs finns samlade på bloggen!

Och ”såddverksamheten”, att sprida vidare och tillämpa projektets lärdomar och erfarenheter! Detta har sannerligen tagit sig många nya och överraskande former och vägar. Det är bara så roligt. Det är projektets stora resultat. Det pekar framåt och inspirerar andra. Är vi nöjda? Absolut! Men nu är det dags att gå vidare.

Efter sådd kommer skörd. Projektet är slut men verksamheten fortsätter. Det gör även Cross- over-bloggen. Den kommer nu övergå till att vara en inspirerande informations- och samlingsplats för all form av dokumentation om läsfrämjande och förmedling.

För detta behövs förstås ständigt nya bidrag. Välkomna alla läsfrämjarkollegor med det!

// Lars Johansson, Länsbibliotek Sydost & Pia Malmberg-Kronvall; Regionbiblioteket i Kalmar län

Filmerna 36, 37, 38 – från Svängsta

Biblioteket i Svängsta och Möllegårdens skola har gjort det igen och igen och igen. Nu kan du se nya filmer som Eva-Charlotte och Eva gjort tillsammans med elever på skolan. Bara att gratulera och önska god fortsättning på ert härliga jobb och samarbete mellan bibliotek, skola och särskilt alla barn!
Filmerna kan du hitta på tre olika sätt:

Nya möjligheter! Inspiration, idéer, intryck

Så är det dags för konferensen som både ger något slags summering av vårt 2-åriga projekt Läsfrämjande Cross-over och inspiration, idéer och intryck för att vi ska utvecklas vidare när det gäller lässtimulans för barn och unga. Hopp- och förväntansfull! // Pia M-K

Markaryd med film nr 35 – Ska vi rymma

Nu finns ännu en cross-overfilm på YouTube. Det är Riitta och Yvonne i Markaryd som gjort ett filmtips om Bo R Holmbergs Ska vi rymma. Man har gjort ett gott arbete med manus, dramatisering och miljömarkörer som beskriver olika sceners placeringar och skapar känsla. Se filmen på vår Filmer!-sida

Hel skola marknadsför läsning – Valstaskolan

Använd alla vägar som finns för att sprida god läsnings goda budskap! Det gjorde man i förra veckan på Valstaskolan, Sigtuna. Så här skriver projektledaren och bibliotekspedagogen Åsa Lundholm på skolbib-listan:

”Vi blev inspirerade av länken Anette mejlade ut i början av terminen där en skola i USA dansade till en låt av Black Eyed Peas med omskriven läsfrämjande text. Här är Valstaskolan 4-6:an + 4-6:an IKs version. Vi arbetade ämnesövergripande mellan idrotten (jag var gympalärare i en vecka!), engelskan (lära sig vad texten betyder), musiken (träna sång) och svenskan (om betydelsen av läsning). Vi spelade in i torsdags med två iPhones och en vanlig kamera som också har videofunktion. Jag klippte ihop filmen i iMovie”

Projektets film nr 34 – Linneas tredje

Linnea Berg från Jämjö bibliotek har nu publicerat sin tredje film på sin kanal på Youtube – Linnealibrarian. Filmen är ett bra och tydligt exempel på hur effektfullt det kan vara att använda rekvisita – här ett par slitna skor. Framförallt ger Linnea ett  stillsamt strålande exempel på hur man ”enkelt”  och mycket effektfullt kan dramatisera tema i en bok. Se filmen via vår Filmer!-sida här på bloggen.

%d bloggare gillar detta: