Den åttonde flickan – reaktioner från elever på bok och film

2009-2011 deltog Ronneby stadsbibliotek i filmprojektet ”Läsfrämjande Crossover”. Vi valde att skapa en trailer (reklamfilm) för ungdomsboken ”Den åttonde flickan” av Monica Hughes. Vi samarbetade med Kulturpedagogiskt Centrum och Estetiska programmet på Knut Hahnsskolan i Ronneby.

Boken utspelar sig i Skottland under andra världskriget. Huvudperson är en ung flicka som kommer till en internatskola där många hemligheter ruvar… I arbetet kring filmen engagerades ungdomar, lärare, bibliotekspersonal och dramapedagoger. Inspelningen gick av stapeln på Göholms gård utanför Ronneby, en herrgård med anor från 1700-talet.

Vi blev nöjda med resultatet. Men givetvis måste man fråga sig om bokens/filmens målgrupp – tidiga tonåringar – blir lika nöjda. För att ta reda på det kontaktade jag lärare på Karl-Oskarskolan i Ronneby och bad att få komma dit och visa filmen och samtidigt ställa ett antal frågor till eleverna. Det fick jag så gärna göra

Intervjuer med eleverna

Sammanlagt har jag intervjuat 64 elever i tre klasser, en femteklass och två sexor. 36 flickor och 28 pojkar. Jag tyckte att det skulle vara intressant att få veta om eleverna kunde gissa under vilken tid och på vilken plats boken/filmen utspelar sig. På frågan ”under vilket/vilka år utspelar sig filmen” svarade drygt 34 % av eleverna rätt. De allra flesta förstod att det handlade om andra världskrigets tid, men majoriteten hade diffusa uppfattningar om de exakta årtalen. På frågan ”vad för slags ställe har flickan kommit till?” svarade däremot en majoritet – 58% – rätt. Hur internatskolor fungerar verkar man alltså ha ganska bra kläm på. Likaså svarade en majoritet – närmare bestämt 61% – rätt på frågan ”varför är de flesta ungdomarna i filmen likadant klädda?”. Bruket av skoluniform – i nutid och dåtid – är tydligen också bekant för många av dagens barn och ungdomar. En annan sak som sticker ut när man går igenom intervjumaterialet är skillnaden i rätta svar mellan pojkar och flickor. Det är betydligt flera flickor än pojkar som svarat rätt på frågorna.

Hur reagerar då eleverna när de får se den här filmen?

25 % tycker att boken verkar vara spännande. 19 % tycker att boken verkar vara kuslig. 43 % tycker att boken verkar vara BÅDE spännande och kuslig. Bara 3 % upplever boken/filmen som tråkig…

När jag frågar hur många som själva skulle kunna tänka sig att läsa boken svarar drygt 48 % ja. 36 % svarar kanske. Drygt 15 % svarar nej.

Bland eleverna som svarar ”kanske” är det flera som anger att de skulle vilja läsa boken om den är tillräckligt lättläst. Andra menar att de egentligen skulle vilja läsa boken ”bara den inte är för läskig”. Just läskigheten är den främsta anledningen till att drygt 15% INTE skulle vilja läsa boken. Eller som en av eleverna formulerar det: Jag blir mörkrädd av att läsa alltför ruskiga böcker…

Andra världskriget – något för dagens ungdomar?

När vi satte upp målet för filmarbetet var alla inblandade överens om att det allra viktigaste var att fånga in och försöka gestalta känslan/stämningen i boken ”Den åttonde flickan”. Det var detta som främst skulle överföras till vita duken. Jag tror att vi lyckades med det. När jag presenterade filmen för skolklasserna hade jag dock ett litet vagt missmod inom mig. Är dagens barn och ungdomar intresserade av en tid som för många måste verka ganska avlägsen? Svaret på den frågan är ja! Det visade sig att just det faktum att boken/filmen utspelar sig under andra världskriget inspirerade eleverna till många frågor och tankar kring den här tidsperioden.

Positiva slutsatser

Vilka slutsatser kan man dra av det här projektet? Först och främst att det var mödan värt att genomföra det! Vi lyckades fördela och strukturera arbetet på ett sådant sätt att alla inblandade blev nöjda med resultatet. Och utlåningen av boken ”Den åttonde flickan” har ökat runtom i Ronneby kommun. En annan positiv sak är att vi på det här viset skapat något BESTÅENDE. Filmen finns till beskådan på Youtube och nya betraktare tillkommer hela tiden… // Carl-Gustav Hansson, Ronneby Bibliotek

 

 

Annonser

Film nr 40 av elever från Lessebo

Vi har tidigare skrivit om Lessebo och Cecilia Ungerbäck-Smith som har arbetat läsfrämjande och film med elever på högstadiet. Precis före sommarlovet gjorde de klart en boktrailer om Spela falskt skriven av Anna Vikström. Ungdomarna går på Bikupan i Lessebo och har haft bokpratsfilm som e-valsämne. Så här blev resultatet av deras arbete med manusskrivning, filmning och filmredigering.

Boktips på film för vuxna

Cross-over” kan också stå för att bibliotekens verksamhet för vuxna kan (bör?!) använda sig av metoder och idéer som används för barn. Här är ett gott exempel gjort av Eva-Charlotte Warnefors på Karlshamns bibliotek. Ett filmat boktips om faktaböcker för vuxna – om hästar:

Ronneby tillsammans

Carl-Gustaf Hansson vid Ronneby bibliotek har tillsammans med elever vid Knut Hahn-gymnasiet i Ronneby gjort ett suggestivt filmboktips om Monica Hughes Den åttonde flickan. Spännande och skickligt att utan många ord säga så mycket om tidsperiod, huvudperson, miljö och sammanhang!

Ronneby bibliotek och Carl-Gustaf har samarbetat med Kulturpiloterna, KulturPedagogiskt centrum och Reaktor Sydost för att göra denna film. Bra jobbat allesammans!

Nytt – film från Lessebo av elever

Cecilia Ungerbäck-Smith är barn- och ungdomsbibliotekarie i Lessebo kommun. Hon har arbetat med skolan på elevens val. En grupp högstadieelever från Bikupan i Lessebo har haft bokpratsfilm som e-valsämne. Så här blev resultatet av deras arbete med manusskrivning, filmning och filmredigering. Varsågoda – en boktrailer om Skogens systrar skriven av Petrus Dahlin. 

Aktuellt om skola och förskola 2010

… är titel på en rapport utgiven och sammanställd av Sveriges kommuner och landsting. Det står i förordet att den ska redovisa ”en aktuell bild av utvecklingen i förskola, grundskola och gymnasieskola på nationell nivå. Rapporten innehåller de senaste utbildningsresultaten samt uppgifter om kostnader, personal och mängden barn och elever i de olika skolformerna. Rapporten innehåller också resultat från aktuella internationella studier och undersökningar. Rapporten baserar sig främst på uppgifter från Skolverket och Statistiska Centralbyrån, och vänder sig till alla som är intresserade av att följa och delta i diskussionen om skolans utveckling.” Länk till rapporten i sin helhet som pdf

Rapporten består av 90-talet sidor och jag har verkligen bara skumläst den men ändå noterat en del.  

Jag gjorde som jag allt som oftast gör med tjocka rapporter och redovisningar – jag söker på ord som bibliotek, bibliotekarie, informationskompetens, källkritik. Sökresultat för denna rapport ’0 träffar i dokumentet’.

Personalkategorier i skolan

I tabeller och text finns förstås pedagoger på alla stadier. Där finns även barnskötare, studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Så kommer också denna text ”Förutom de i tabell 3.1 nämnda personalkategorier finns även arbetsledare, måltidspersonal, städpersonal, vaktmästare, personal inom elevhälsa och administrativ personal”

Bibliotekarier? Finns dom i skolan? Visst gör de väl det, även om de är osynliga i denna rapportsammanställning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Personal-Lyft

Det finns nog en och annan skol- eller gymnasiebibliotekarie som gärna hade deltagit i ett ”Bibliotekarie-lyft”. Eller?

Här följer rapportens uppgifter kring LärarLyftet: ”Lärarlyftets satsning på kompetensutveckling och fortbildning riktar sig till verksamma lärare som har lärarexamen. Satsningen uppgår till 2,8 miljarder kronor och påbörjades hösten 2007 och pågår hela 2011. Hösten 2007, då satsningen inleddes deltog 800 lärare på kurser inom högskolans ordinarie kursutbud. Fram till 2010 har ca 13 000–14 000 lärare deltagit i lärarlyftet, vilket motsvarar var tionde lärare med lärarexamen. Ungefär hälften av deltagarna har läst de kurser som upphandlats av Skolverket. Totalt har 95 procent av alla kommuner

deltagit i lärarlyftet och närmare 65 procent av statsbidraget har använts.”

Hm, visst hade det smakat mumma om åtminstone en andel om ca 15-25 % av det totala statsbidraget hade använts till Bibliotekarie-Lyft? Pengar hade ändå blivit över och tänk vilket status-lyft och kompetensutveckling det hade genererat!

För det är inte enbart grundskole- och gymnasielärare som fått lyfta sig – det finns även ett Förskolelyft. Utdrag ur rapporten igen: ”Förskolelyftet är en liknande satsning för personal i förskolan som riktar sig till förskollärare, barnskötare och ledningspersonal. Under hösten 2009 och våren 2010 påbörjade ca 2 100 personer studier inom förskolelyftet.”

Dags för lite lobbyverksamhet? För Biblioteks-Lyft ….

 God jul och gott nytt år och härliga helger!

Möllegårdens skola och Svängsta bibliotek

   Nu finns Eva Erikssons och Eva-Charlotte 
   Warnefors  power point tillgänglig som pdf
   Konferenssidan.

%d bloggare gillar detta: